Tuesday, March 20, 2012

Happy Norooz, Eid shomah hamn mobarak

Eid shomah hamn mobarak. Omidvaram rooze khoobi dashte bashid. Falan khodahafez.4 comments:

Anonymous said...

Happy Norooz Sarah joon :)

Anonymous said...

Eid shoma hamn mobarak Sarah joon :)

Kamal said...

Thanks Sarah

Reza Madadi said...

Merci Sarah joon